ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆԸ

ՎԷՃ ՄԵԾՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 22.24-30:  ՎԷՃ ՄԵԾՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ Աշակերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի նկատուի մեծը: Յիսուս ըսաւ անոնց. -Ազգերու Թագաւորները կը տիրեն իրենց ժողովուրդներուն … Read more

Ս.ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

Երկուշաբթի 25 Դեկտ.2023 ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Յիշատակը` Ս.ՍՏԵՓԱՆՈՍ  ՆԱԽԱՎԿԱՅ  ՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ                      «Ստեփանոս Աստուծոյ շնորհքով եւ զօրութեամբ լեցուն մարդ մըն էր,որ ժողովուրդին մէջ մեծամեծ հրաշքներ եւ … Read more

Մեր Հաւատքը Աւելցուր

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 17.1-10 Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. -Գայթակղութիւններ անպայման որ պիտի պատահին, բայց վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ’իյնան: Նախընտրելի պիտի ըլլայ, … Read more

Բարիք Առանց Հատուցումի

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (Ղկ 14.12-24) Ապա Յիսուս տանտիրոջ ըսաւ. Երբ ճաշի կամ ընթրիքի հրաւէր կու տաս, մի՛ կանչեր բարեկամներդ կամ եղբայրներդ, ազգականներդ եւ հարուստ դրացիներդ, որպէսզի … Read more

Ապաշխարհութեան Անհրաժեշտութիւնը

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (13.1-9)  Ապաշխարհութեան անհրաժեշտութիւնը Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեացիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին: Յիսուս անոնց ըսաւ. … Read more

ԱՆՄԻՏ ՀԱՐՈՒՍՏԻՆ ԱՌԱԿԸ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (12. 13-31) ԱՆՄԻՏ ՀԱՐՈՒՍՏԻՆ ԱՌԱԿԸ Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ. -Վարդապե՛տ, ըսէ եղբօրս, որ մեր հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի: Յիսուս պատասխանեց. … Read more

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (9.44-50) Մինչ ժողովուրդը կը զարմանար Յիսուսի կատարած գործերուն վրայ, իր աշակերտներուն դառնալով ըսաւ. -Լաւ մտիկ ըրէք եւ մի՛ մոռնաք ասիկա. Մարդու Որդին պիտի … Read more

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ՝ ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ Երկնային զօրքեր կամ երկնային էակներ արտայայտութիւնը մեզի ծանօթ են Հրեշտակներ անունով: Հրեշտակ կը նշանակէ պատգամաւոր, … Read more

Չկայ Ծածուկ Բան Մը որ Չյայտնուի

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (8.17-21)  «Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան մը՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս կ’ընդունիք … Read more

ՉԿԱՅ ԾԱԾՈՒԿ ԲԱՆ ՄԸ ՌՐ ՉՅԱՅՏՆՈՒԻ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (8.17-21) «Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան մը՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս կ’ընդունիք … Read more