Board of Trustees

St. Mary Armenian Apostolic Church’s Board of Trustees 2022-2023

Mr. Harout Kassabian, Chair
Subdeacon Krikor Bebedjian, Vice-Chair
Mr. Armenak Kalousdian, Treasurer
Mr. Krikor Artinian, Secretary
Mrs. Tamar Ohanessian, Bookkeeper
Mr. Levon Haddad, Advisor
Deacon Arthur Serkis, Advisor
Subdeacon Daron Derderian, Advisor
Mrs. Caroline Khanamirian, Advisor

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան 2022-2023ի Կազմ

Տիար Յարութիւն Գասապեան, Ատենապետ
Բրշ. Գրիգոր Կիս. Սրկ. Պէպէտճեան, Փոխ-Ատենապետ
Տիար Արմենակ Գալուստեան, Գանձապահ
Տիար Գրիգոր Արթինեան, Ատենադպիր
Տիկին Թամար Օհաննէսեան, Հաշուապահ
Տիար Լեւոն Հատատ, Խորհրդական
Բրշ. Արթիւր Սրկ. Սէրգիս, Խորհրդական
Բրշ. Տարօն Կիս. Սրկ. Տէրտէրեան, Խորհրդական
Տիկին Գարօլին Խանամիրեան, Խորհրդական