St. Mary Armenian Apostolic Church’s Board of Trustees 2021-2022

Mr. Harout Kassabian, Chair
Mrs. Silvana Babikian, Vice-Chair
Mr. Armenak Kalousdian, Treasurer
Mr. Krikor Artinian, Secretary
Mrs. Tamar Ohanessian, Bookkeeper
Mrs. Shoghig Mazian, Advisor
Mr. Levon Haddad, Advisor
Subdeacon Dikran Touloumjian, Advisor
Subdeacon Daron Derderian, Advisor
*Archdeacon Manuel Shehirian, Honourary Board Member

* Archdeacon Shehirian ex-voting officer

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան 2021-2022ի Կազմ

Տիար Յարութիւն Գասապեան, Ատենապետ
Տիկին Սիլվանա Պապիկեան, Փոխ-Ատենապետ
Տիար Արմենակ Գալուստեան, Գանձապահ
Տիար Գրիգոր Արթինեան, Ատենադպիր
Տիկին Թամար Օհաննէսեան, Հաշուապահ
Տիկին Շողիկ Մազեան, Խորհրդական
Տիար Լեւոն Հատատ, Խորհրդական
Բրշ. Տիգրան Կիս. Սրկ. Թուլումճեան, Խորհրդական
Բրշ. Տարօն Կիս. Սրկ. Տէրտէրեան, Խորհրդական
*Բրշ. Մանուել Աւ. Սրկ. Շէհիրեան, Պատուոյ Հոգբարձական Անդամ

*Մանուել Աւագ Սարկաւագը քուէի առիթ չունի։