Board of Trustees

St. Mary Armenian Apostolic Church’s Board of Trustees 2023-2024

Subdeacon Dr. Krikor Bebedjian, Chair
Mrs. Silvana Babikian, Vice-Chair
Mr. Armenak Kalousdian, Treasurer
Mr. Krikor Artinian, Secretary
Deacon Arthur Serkis, Bookkeeper
Deacon Garo Sarkissian, Advisor
Mrs. Carol Khanamirian, Advisor
Subdeacon Daron Derderian, Advisor
Deacon Sarkis Kidanian, Advisor

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան 2023-2024ի Կազմ

Բրշ. Տոթք. Գրիգոր Կիս. Սրկ. Պէպէճեան, Ատենապետ
Տիկին Սիլվանա Պապիկեան, Փոխ-Ատենապետ
Տիար Արմենակ Գալուստեան, Գանձապահ
Տիար Գրիգոր Արթինեան, Ատենադպիր
Բրշ. Արթիւր Սրկ. Սէրգիս, Հաշուապահ
Բրշ. , Կարօ Սրկ. ՍարգիսեանԽորհրդական
Տիկին Գարօլին Խանամիրեան, Խորհրդական, Խորհրդական
Բրշ. Տարօն Կիս. Սրկ. Տէրտէրեան, Խորհրդական
Բրշ. Սարգիս Սրկ. Կիտանեան, Խորհրդական