Church News

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

 Հ.Օ.Մ.-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի ՎարչութիւնՏոհմիկ Օրուայ ՅանձնախումբՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՍուրիահայ զոհերուն եւ նահատակ հերոսներու հոգիներուն Տէր եւ Տիկ. Վասելի եւ Մակի Հաննա եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Վարանդ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ Մասնաճիւղի ՎարչութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՀ.Մ.Ը.Մ.-ի շարքերէն առ յաւետ բաժնուած ննջեցեալ քոյրերու եւ եղբայրներու հոգիներուն Ունճէյեան ԸնտանիքՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՕհաննէսեան Գրիգորի մահուան եօթնօրէքինՀամայն Օհաննէսեան գերդաստանի … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն44-օրեայ Արցախեան պատերազմի նահատակներու նահատակութեան 2-րդ տարելիցին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՎեսոյեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Սօսի Տէր ՅարութիւնեանՏիար Արա ՀալաճեանՏէր եւ Տիկ. Արի եւ Փաթիլ ՏէվէճիՀամայն Տէր Յարութիւնեան ԸնտանիքներՀամայն Հալաճեան ԸնտանիքներՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՀալաճեան Մանօ-ի մահուան 40-քին Տիկ. Զուարթ ՀամբարձումեանՏէր … Read more

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ՝ ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ՝ ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ Երկնային զօրքեր կամ երկնային էակներ արտայայտութիւնը մեզի ծանօթ են Հրեշտակներ անունով: Հրեշտակ կը նշանակէ պատգամաւոր, դեսպան, պատկամաբեր:  … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՊետրոսեան Պետրոսի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Նինա Չաթալեան եւ զաւակները Ճոնի եւ ՄէրիՏէր եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենԵտիկեան Յովհաննէսի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՆերսէսեան Ներսէսի մահուան եօթնօրէքին Տէր … Read more

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (24.27-35)  Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք: Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր … Read more