ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Օրդք. Հայկուհի եւ Լենա ՉագմաքեանՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենԳազարեան Ժանօ-ի եւ Քէյն Դանիէլի մահուան առիթով Տիար Վարդկէս ՆաճարեանՏէր եւ Տիկ. Դէվըդ եւ Կարինէ Նաճարեան-Քրուք եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Շիրակ եւ Անի Նաճարեան եւ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՏէրտէրեան-Քէօշկէրեան Ալիսի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Ովսաննա ՓիլաւճեանՕրդ. Թամար ՓիլաւճեանՏիար Վանիկ ՓիլաւճեանՏէր եւ Տիկ. Արարատ եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Ներսէս

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ Ս.ԿՈՅՍԵՐ

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ Ս.ԿՈՅՍԵՐ             Ծագումով հռոմայեցի կոյսեր, որոնք բ.Դարու աւարտին հռոմէն փախստական եկած են Հայաստան, որովհետեւ հռոմի՛ Դիոկղետիանոս կայսրը ամուսնանալ կ’ուզէր իր կայսրութեան մէջ ապրող գեղեցկագոյն աղջկան հետ: Այդ իսկ պատճառով, իր

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ                         ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ                        ՂՈՒԿԱՍՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.25-30:             Ձեզի օրինակներով խօսիմ: Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ կային Եղիայի օրերուն, երբ երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց եւ ամբողջ երկրին մէջ սաստիկ սով տիրեց:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՄաթոսեան-Ֆէրմանեան Լուսինի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՍեդրակեան-Փանոսեան Համասփիւռի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Դէվըդ Կէրշօն եւ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՃանօյեան Անահիտի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՃգնաւորեան Հայդի-ի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 14.25-31:             Այս բոլորը խօսեցայ ձեզի, քանի տակաւին ձեզի հետ եմ: Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս,անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Յ.Դ. Սողմոն Թէհլիրեան ԿոմիտէութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՄայիսեան բոլոր նահատակներու յիշատակին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրենՆաճարեան-Փնճոյեան Սեդա-ի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան