Church News

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22.34-23.39: Մեծ պահոց վեցերորդ Կիրակին կը կոչուի Գալստեան Կիրակի, այս կիրակին մեզի կը յիշեցնէ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Մեծ Պահոց առաջին … Read more

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ (Ղկ 17.20-18.14) Քրիստոս այս առակով կը ներկայացնէ իր Երկրորդ Գալստեան հանգամանքները եւ անոնց համեմատութիւնը կը կատարէ Նոյի ու Ղովտի օրերուն հետ: Ի՞նչ կացութիւն … Read more

ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 16.1-31 Մեծ Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի. «Տնտեսի» Կիրակի: Քրիստոսի պատմած գեղեցկագոյն առակներէն մին է: Այս առակը դժուարիմաստ է խորքին մէջ,եթէ … Read more

ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ. 15.1-32: Մեծ Պահքի երրորդ կիրակին մեզ դուրս կը հանէ նախորդ Կիրակիներու Հին Կտակարանի պատումէն եւ դէմ յանդիման կը դնէ Նոր Կտակարանի ուսուցումններուն: Այս … Read more

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ Մատթէոսի Աւետարան (5.17-48) Մեծ Պահոց երկրորդ Կիրակին կը կոչուի Արտաքսման Կիրակի եւ օրուան խորհրդածութեան նիւթը կ’անդրադառնայ մարդու սկզբնական մեղքին եւ անոր անկումին: Ադամն … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՂազարեան Սերոբի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔէհէյեան Մկրտիչի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔիւփէլեան Եղիա Սարգիսի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Հրայր ՍասունեանՏէր եւ Տիկ. Յարութիւն ՂազարեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՄիրնա … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՍ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կտակարարներու Հանգուցեալ Յարութիւն Պուտուրեանի,Վերոնիքա Թանաշեանի, Սիւզի Փամպուքճեանի, Նուարդ Դաւիթեանի, Երուանդ Պապոքեանի,Լուիզա Անտրէքեանի, Ռուբէն … Read more

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.37-52: Կեանքի ջուրին աղբիւրը Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն կ’ըսէր. -Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ: … Read more

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏ

Մատթէոսի Աւետարան (6.1-21) Մեծ Պահքը ապաշխարութեան եւ ինքնազրկումի ընթացք մըն է: Յատկանշական է, որ կը սկսի երջանկութեան գաղափարի յիշատակութեամբ: Պահքի ընթացքին, եկեղեցական արարողութեամբ, հաւատացեալներուն կը բացատրուի, … Read more