Church News

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

Մարկոսի Աւետարանէն. 10.1-12: «Յիսուս Հրէաստանի սահմանները եկաւ,Յորդանան գետին դիմացի կողմը,եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ,եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց կ’ուսուցանէր: Փարիսէցիները Յիսուսը փորձելու … Read more

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԸ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԸ՝ ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 3.13-21: Աստուծոյ սէրը մարդոց հանդէպ. Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԽԱՉԻ ՊԱՀՈՑ 

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.31-37: Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ: Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրայով անցաւ Դիկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլիայի լիճին եզերքը: … Read more

Հինգ Հազարի Կերակրումը

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 6.30-44: Առաքեալները վերադարձան Յիսուսի մօտ եւ անոր պատմեցին ինչ որ կատարեցին եւ սորվեցուցին: Յիսուս ըսաւ անոնց. -Եկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձին … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վիգէն եւ Գարէն ԱհարոնեաններՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱհարոնեան Պերճուհի-ի մահուան 40-քին Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ ընտանիքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊաղտիկեան … Read more

ՏՕՆ ԳԻՒՏ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԻ ԳՕՏԻԻՆ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.35-41: Յիսուս կը խաղաղաեցնէ փոթորիկը. Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք: Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն … Read more

Մարիամի Oրհներգութիւնը

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 1.39-56: Մարիամ Եղիսաբէթի կ’այցելէ Նոյն օրերուն, Մարիամ ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներէն մէկը: Հոն Զաքարիայի տունը մտնելով՝ Եղիսաբէթի ողջոյն տուաւ: … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՈՑ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՈՑ ՄԱՐԿՈՍԻ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 2.1-12: Յիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէ Քանի մը օրեր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ թէ տան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՕհաննէսեան Օհաննէսի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Սիլվա Թովմասեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Մարալ … Read more