Church News

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)  Պետրոս Առաքեալի Նամակէն. «ԿԵՆԴԱՆԻ ՎԷՄԸ ԵՒ ՍՐԲՈՒԱԾ ՆՈՐ ԱԶԳԸ» (Ա.Պտ 2.1-10):  Հետեւաբար մէկդի՛ ձգեցէք ամէն տեսակ չար մտածում ու նենգութիւն, կեղծաւորութիւն ու նախանձ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏէր Յարութիւնեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՇահազիզեան Անդօն-Լանիսի մահուան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՄուրատեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին Տիկ Նայիրի ՆահհասՏէր եւ Տիկ Տիգրան եւ Լորա ՆահհասՕրդ Վանա ՆահհասՕրդ Մատլէն … Read more

ՂԱԶԱՐՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՂԱԶԱՐՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ Ամէն տարի Ծաղկազարդի տօնին նախորդ Շաբաթ օրը, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը տօնէ Ղազարոսի յարութեան յիշատակը: Յիսուս երբ օր մը Երիքով կը գտնուէր, … Read more

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ Պօղոս Առաքեալի Նամակէն (Կղ 2.8-3.17) «Նոր մարդ եղէ՜ք ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, որպէսզի կարենանք զինք ճանչնալ» (Կղ 3.10): Ստեղծագործութեան պատմութեան առաջին տողերուն մէջ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱնախասեան Գագիկի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Ալիս Զաքարեան եւ զաւակը ՄկրտիչՏէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Անի ԶաքարեանՏէր եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի ՎարչութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐէՀայ Օգնութեան Միութեան Հանգուցեալ անդամ-անդամուհիներուն եւ բարերարներուն ու յատկապէս` Խաչատուր Մալումեանի, Լեւոն եւ Սօֆիա Յակոբեանի, Արաքսի Բրուտեանի, Սամուէլ եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. ՉարեանՍ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՀոգելոյս Տ. Սուրէն Սրբ. Արք. Գաթարոյեանի վախճանման 40-քին Տիար … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԵրամեան Սիրարփի-ի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԽարման Սահակի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱնդրանիկ Միսաքեանի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՍեդա -Սեդիկ Խալիլի-ի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին … Read more