Church News

ԱՂՕԹՔ ԱՄԷՆ ԿԱՐԻՔԻ ՀԱՄԱՐ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ «4.14-23» Յիսուս Գալիլեայի մէջ իր առաքելութիւնը կը սկսի. Յիսուս գալիլեա վերադարձաւ Ս.Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին … Read more

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ՄԵՐՈՑ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 12.35-44: Որո՞ւն որդին է Քրիստոս. Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին. -Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին է, երբ Դաւիթ … Read more

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 11.27-33: Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչները ու երէցները եւ … Read more

ՏՕՆ՝ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

ՏՕՆ՝ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԶՕՐԱՒԱՐԻ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 24.30-36: Մարդու Որդիին գալուստը. Նեղութեան այդ օրերէն անմիջապէս ետք արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը այլեւս պիտի … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

Մարկոսի Աւետարանէն. 10.1-12: «Յիսուս Հրէաստանի սահմանները եկաւ,Յորդանան գետին դիմացի կողմը,եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ,եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց կ’ուսուցանէր: Փարիսէցիները Յիսուսը փորձելու … Read more

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԸ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԸ՝ ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 3.13-21: Աստուծոյ սէրը մարդոց հանդէպ. Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԽԱՉԻ ՊԱՀՈՑ 

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.31-37: Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ: Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրայով անցաւ Դիկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլիայի լիճին եզերքը: … Read more

Հինգ Հազարի Կերակրումը

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 6.30-44: Առաքեալները վերադարձան Յիսուսի մօտ եւ անոր պատմեցին ինչ որ կատարեցին եւ սորվեցուցին: Յիսուս ըսաւ անոնց. -Եկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձին … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վիգէն եւ Գարէն ԱհարոնեաններՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱհարոնեան Պերճուհի-ի մահուան 40-քին Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ ընտանիքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊաղտիկեան … Read more

ՏՕՆ ԳԻՒՏ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԻ ԳՕՏԻԻՆ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.35-41: Յիսուս կը խաղաղաեցնէ փոթորիկը. Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք: Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն … Read more