Church News

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ՝ ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ ԳԱԼՍՏԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ՝ ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ ԳԱԼՍՏԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Ի ՏԱՃԱՐԻ ՏՕՆԸ (ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ) ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ Կիրակի, 13 Փետրուար, 2022-ին, Թորոնթոյի Ս.Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցին … Read more

Առաջաւորաց Պահքի

Չորեքշաբթի 9 Փետրուար 2022-ի վաղ առաւօտեան, Թորոթոյի Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական եկեղեցիէն ներս.« Առաջաւորաց Պահքի » առթիւ Խաչահանգիստ, Ջրօրհնէք, ինչպէս նաեւ Ս. Հաղորդութեան մատակարարում կատարուեցաւ … Read more

CLOSING OF THE CURTAIN

As the Armenian Apostolic Church enters into the period of the Great Lent, this Saturday, February 26th, 2022 at 5:00PM there will be a special … Read more

FAST OF THE CATECHUMENS

FAST OF THE CATECHUMENS (St. Sarkis Fast) Blessing of the Water, Breaking the Fast, and Holy Communion Wednesday, February 9th, 2022, at 6:30 AM Breakfast … Read more

FUNERAL OF THE LATE ARCHDEACON MANUEL SHEHIRIAN

ՅՈՒՂԱՐԿԱՒԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ Բրշ. Մանուէլ Ա. Սրկ. Շէհրիեանի Շաբաթ 29 Յունուար 2022ին, Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ ընտանիքը եւ հաւատացեալները հրաժեշտ տուին, Եկեղեցւոյս բազմավաստակ սպասաւորներէն՝ Բրշ. … Read more

OBITUARY

His Eminence Archbishop Papken Tcharian, Prelate of the Armenian Prelacy of Canada, St. Mary Armenian Apostolic Church Parish Priests, Board of Trustees, Ranks of Deacons … Read more

DID YOU KNOW?

The day after a tabernacle in the #ArmenianApostolicChurch is Memorial Day? The #ArmenianChurch believes that one should take a moment and remember their departed loved … Read more