ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարապետեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Զարմինէ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Անի Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տիար Դաւիթ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Սիլվա Սորֆազլեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէքմէզեան-Ճանոյեան Արաքսի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռուբիկ եւ Անի Էբրահիմի եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Թենի Էբրահիմի եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Արմինէ Ասատուրեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Էբրահիմի Յուսիկի մահուան 40-քին
Էբրահիմի Շուշիկի հոգւոյն
 
Տիար Մելքոն Քարկոցեան եւ դուստրը Ալին
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Փաթիլ Քարկոցեան
Տիկ. Նուարդ Քարկոցեան
Տէր եւ Տիկ. Մոսիկ եւ Ռիթա Քարկոցեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Մայտա Մուրատեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քարկոցեան Սօսի-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
Համայն Քարկոցեան եւ Մաղաքեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Գոհար Ղազարեան եւ զաւակները Լեւոն եւ Սոնիա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկոսեան Յակոբի եւ Մարի-ի հոգիներուն
 
Օրդ. Յասմիկ Պոյաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Բարեշնորհ Ատրուժան Սրկ. Պոյաճեանի մահուան 11-րդ տարելիցին
Պոյաճեան Մաղաքիա-ի, Մարիամի, Շուշանի եւ Յակոբի հոգիներուն