ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Անաստաս եւ Մարալ Մազլումեան եւ զաւակները Լորի եւ Արէն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մազլումեան Լիտիա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
 Տիկ. Ռոքսան Խաչատուրեան եւ զաւակները Թելմա, Թալին եւ Դալար
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Սիամանթօ-ի մահուան 40-քին
 
Տէմիրճեան Ընտանիքը
Տիկ. Սիրվարդ Շայն
Տիկ. Անի Շայն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Արզվիրան Տէմիրճեանի մահուան 40-քին
Ռուբինա Տէմիրճեանի մահուան 40-քին
Փիթր Փօփօվիթսի մահուան 40-քին
Անի-Անահիտ Տէմիրճեանի եւ Անի Արուշեանի
Եօրկըն Պրանտիսի եւ Ուալֆկանկ (Wolfgang) Պրանտիսի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Նոյեմի Կարապետեան
Տէր եւ Տիկ. Ճոն եւ Սիրվարդ Խաչատուրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մուշեան-Գարլոզեան Մատլէնի մահուան 40-քին
Գարլոզեան Յակոբի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Արշօ Կոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակները Մեղեդի եւ Քրիստափոր
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակները Մելանի եւ Արա
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կոստանեան-Արապեան Ազատուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Մուրատի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Ովսաննա Փիլաւճեան
Օրդ. Թամար Փիլաւճեան
Տիար Վանիկ Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Արարատ եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փիլաւճեան Պետրոսի մահուան 3-րդ տարելիցին
Տիկ. Ծովինար Աշըգեան եւ զաւակները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աշըգեան Մովսէսի մահուան 5-րդ տարելիցին
Աշըգեան Անդրանիկի մահուան 3-րդ տարելիցին
Փրթուքեան Սիմա-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պալճեան Կարապետի մահուան 33-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Սրապեան եւ զաւակները Շանթ եւ Ռաֆֆի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Սրապեան եւ Թոքաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն