ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սոնա Եփրեմեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եփրեմեան Աւետիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տոքթ. Սիւզան Սահակեան
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Սուզանա Սահակեան
Տէր եւ Տիկ. Սեդրակ եւ Սեզա Սիահեան
Տիկ. Ալիս Եղիայեան
Տիկ. Լուսիկ Գաբրիէլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սահակեան Արամի մահուան 40-քին
Սահակեան Վալանթինի հոգւոյն
 
Օրդ. Սալբի Նգրուրեան
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Արթվին Նգրուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Լալիկ Վարդանեան եւ զաւակը
Տիկ. Շաքէ Գալուստեան եւ զաւակունք
Համայն Նգրուրեան եւ Գալուստեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նգրուրեան Սեդա-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարինա Աբէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Սիլվա Աբէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Սօֆի Աբէլեան
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Էմմա Աբէլեան եւ զաւակունք
Տիկ. Թագուհի Ճանսզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբէլեան Խաչիկի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սիլվա Ղազէլեան եւ զաւակները Անդօ եւ Գօգօ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գազէլեան Մարթա-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Լորա Քէշիշեան
Տիկ. Անժէլա Ռաֆօ եւ զաւակունք
Տիար Յովիկ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տիար Ռաֆֆի Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս եւ Ռոզին Քէշիշեան
Տիար Ճօ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Էրէք եւ Սիլվա Նալպանտեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արփի Աչապաշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Էդուարդ եւ Լարա Սամուրճեան եւ զաւակունք
Նաթալի եւ Վազգէն Օհաննէսեաններ
Տիար Ճորճ Սալիպա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Գրիգորի մահուան 13-րդ տարելիցին