ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Համեստ Տէր Դաւիթեան եւ զաւակներ
Տիկ. Ծաղիկ Գրիգորեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Դաւիթեան Արամի եւ Մկրտիչի
Բարոյեան Իշխանի, Յարութիւնի եւ Գրիգորեան Մկրտիչի
Արթինեան Փանոսի, Ալմաստի եւ Պուչաճքեան Յարութիւնի հոգիներուն