ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գասարճեան, Մավուլեան, Շիրիքճեան, Մուրատեան, Պապեան,
Վարդանեան, Մավլեան, Մարտիկեան եւ Այվազեան Ընտանիքները
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Վարդի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակներ
Տիկ. Անի Գազարեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասարճեան Յակոբի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Արփի Շիթիլեան եւ զաւակները Հուրի եւ Սեւան
Տեարք Կարպիս Մաթոսեան եւ Շահան Մաթոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Թամար Մաթոսեան եւ զաւակները Կարին եւ Էմմա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մաթոսեան Լուսինի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիար Հրայր Սուսանեան
Տիար Յովհաննէս Սուսանեան եւ ընտանիք
Տիկ. Սոնա Սուսանեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Էլիզապէթ Եղեայեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սուսանեան Կարպիսի մահուան 4-րդ տարելիցին