ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մայիս 28, 2018-ի Հայաստանի անկախութեան համար զոհուած հերոսներու հոգիներուն
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբէլեան Խաչիկի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Սիամանթօ-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նգրուրեան Սեդա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Մարի Գէորգեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գէորգեան Արա-ի մահուան եօթնօրէքին
Գէորգեան Գարօլի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Արփի Թոսունեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապիքեան Վազգէնի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Արշօ Կոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակները Մեղեդի եւ Քրիստափոր
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակները Մելանի եւ Արա
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լուսին Պուտագեան եւ ընտանիք
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Զարուկ Պուտագեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կոստանեան Աբրահամի մահուան 19-րդ տարելիցին
Կոստանեան Լեւոնի, Նարինէ-ի, Կարապետի, Իսահակի
Համայն Կոստանեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Օրդ. Վիքթորիա Եղեայեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Գարօլ Խանամիրեան եւ զաւակներ
Տիկ. Սեդա Մասմանաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Եղիայեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լուսին Պուտագեան եւ ընտանիք
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Զարուկ Պուտագեան եւ ընտանիք
Տիկ. Արշօ Կոստանեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պուտագեան Աւետիսի, Մարգարիտի, Մարի-ի, Գրիգորի, Ընծա-ի եւ Ժոզէֆի
Համայն Պուտագեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Ժոցէֆին Քլինճիպաշեան եւ Նանի Աշճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աշճեան Վարդուհի-ի, Գալայճեան Մարի-ի, Ալահայտոյեան Զուարթի
Համայն Աշճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղանուշ Փիլաւճեան եւ զաւակը Զոհրապ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէրկէրեան Կարապետի, Եղիսաբէթի, Արաքսի-ի, Մագրուհի-ի
Համայն Կէրկէրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը Լոռի
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիքեան
Տեարք Վիգէն եւ Սեւակ Տէրտէրեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Դինա Տէրտէրեան եւ զաւակները Տարօն եւ Լիա
Տիկ. Սօսէ Տէրտէրեան եւ դուստրը Ալիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէրտէրեան Համբարձումի եւ Սաթենիկի
Համայն Տէրտէրեան, Ճէլատեան, Սարաֆեանեւ Պոյաճեան գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Նուրիցա Տէմիրճի, զաւակները, թոռները եւ ծոռերը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճի Եղիա-ի մահուան 21-րդ տարելիցին
Անթունեան Անդրանիկի եւ համայն Տէմիրճի, Գույումճեան, Գասպարեան,
Կէվօղլանեան եւ Պօղոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն