ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նորոգ վախճանեալ Արժ. Տ. Նարեկ Աւ. Քհնյ. Փէհլիւանեանի հոգւոյն
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազէլեան Միլտա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս եւ Լուսին Խաչատուրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Մուրատի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս եւ Լուսին Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Փայլունի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Յարութիւն Մարանճեան
Օրդ. Դալար Ճէնանեան
Տիկ. Մարալ Նազարեան
Տիկ. Անի Յակոբեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէիկեան Ժանէթի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Նորա Սալլախեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Անի Ճանպազեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէօքկէօզեան Արշալոյսի մահուան 40-քին
Սալլախեան Վարդանի եւ Արշալոյսի
Ճանպազեան Յարութիւնի եւ Արմէնուհի-ի
Էզաճեան Սարգիսի եւ Մարիամի հոգիներուն
 
 Տիկ. Մարլէն Պապոշեան եւ դուստրը Մէրի
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Քրիստին Շիրինեան եւ զաւակները Վիքթորիա եւ Քրիսչըն
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Քրիսչեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապոշեան Յարութի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Օսիկ Մխսիարթինեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արի եւ Վարդոււկ Քէսկինեան եւ ընտանիք
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մխսիարթինեան Արշալոյսի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիար Վարդգէս Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Դէվըդ եւ Կարինէ Նաճարեան-Քրուք եւ զաւակները Էլիզա եւ Լարա
Տէր եւ Տիկ. Շիրակ եւ Անի Նաճարեան եւ զաւակները Կոմիտաս, Արփա եւ Վէմ
Տիկ. Մարիամ Փնճոյեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Շաքէ Պօղոսեան եւ զաւակը Մարտիկ եւ ընտանիք
Տիկ. Սօսի Նաճարեան եւ զաւակները Շանթ եւ Անի եւ ընտանիքներ
Տիկ. Նանիկ Նաճարեան եւ զաւակները Արազ եւ Արի եւ ընտանիքներ
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը Լոռի
Տիկ. Մագրուհի Նաճարեան-Արշաթ եւ զաւակները Դէվիտ եւ Սոնիա եւ ընտանիքներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փնճոյեան-Նաճարեան Սեդա-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լիւսի Իզմիրեան եւ զաւակը Սիմոն
Տէր եւ Տիկ. Էտի եւ Մեղրի Գապաքեան
Տիկ. Անուշ Իզմիրեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Աննա Իզմիրեան եւ դուստրը Սօսէ
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արմինէ Իզմիրեան եւ զաւակը Արամ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Իզմիրեան Յաբէթի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Արմենակ եւ Վիգի Գալուստեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Ալիս Կարոյեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գալուստեան Մնացականի, Վարսենիկի եւ Խաչիկի
Սարգիսեան Վիօլէթի եւ Վարգէսի հոգիներուն