ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Պօղոսեան եւ ընտանիք
Տիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելքոնեան Ազատուհի-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
Մելքոնեան Արմէնի եւ Պետրոսի հոգիներուն