ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարգարեան Ժորժէթի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շանլեան Հերմինէ-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ Աղպաշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս Գափշանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Քէհեայեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Ալաճաճեան եւ ընտանիք
Հայկ եւ Շուշան Ակոբեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աղպաշեան Էլիզի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Արմէնուհի Թովմասեան
Տիկ. Վերա Թովմասեան
Տիար Սարգիս Գալֆայեան
Տիկ. Թամար Սարգիսեան եւ զաւկունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թովմասեան-Կրիակօ Ժիւլէթի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Ալաճաճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փիլաւճեան-Ալաճաճեան Ռոզինի եւ Մսրլեան-Ալաճաճեան Անայիսի
մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Սէմիր եւ Նայիրի Կէրկէս
Տէր եւ Տիկ. Օննիկ եւ Լիւսի Ֆրունճեան եւ զաւակները Հուրի եւ Արի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գույումճեան Էլմոնի մահուան 28-րդ տարելիցին