ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տ. Տաթեւ Աւ. Քհնյ. եւ Երեցկին Սօսի Միքայէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիլվա Ճուլհայեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յարութիւնեան Ատէլի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Մովսէս եւ Նուարդ Աբգարեան
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Մարիա Գալայճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետիկ եւ Նայիրի Եաղճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Թամար Պէրպէրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Արազ Աբգարեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Մակի Պօղոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տիշոյեան Մարի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Թագուհի Ճանսզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճանսզեան Պետրոսի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Արուշեան, Պարուշեան եւ Չամիչեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Լենա Թութուպէկեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թութուպէկեան Գասպարի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Գոհարիկ Կարպուշեան
Տէր եւ Տիկ. Լիօ եւ Սեդա Կարպուշեան
Տէր եւ Տիկ. Սամ եւ Սեւան Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անտրու եւ Մարալ Աւանէսի եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Աստղիկ Կարպուշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մատթէոս եւ Մարօ Տէրտէրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարպուշեան Յակոբի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ճոն եւ Սիրվարդ Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Շողիկ Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մարլին Քէպապճեան
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Նոյեմի Կարապետեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մուշեան Լօրիսի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Լիանա Պետրոսեան եւ զաւակունք
Օրդք. Անուշ եւ Հայկանուշ Պետրոսեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պետրոսեան Եփրեմի, Սիրանուշի եւ Հայկի հոգիներուն
Օրդք. Նորա եւ Ժագլին Պէքարեան
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Մարալ Պէքարեան եւ ընտանիք
Բաթրիքեան եւ Տոլապճեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէքարեան Յակոբի եւ Լուսինի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ եւ Եղիսաբէթ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Վարսենիկ Ղանաղուրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յակոբեան Սուրէնի, Աշխէնի եւ Յակոբի
Համայն Յակոբեան եւ Ճանոյեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն