Յայտարարութիւն

As everything slowly returns to normal, so does our weekly newsletter editions! Pick up your physical copy at Church every Sunday!

*

*

*

Այսու գրով, ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդի զաւակներուն, որ մեր եկեղեցական կեանքը իր բնականոն վիճակին վերադարձած է, այս առթիւ եկեղեցւոյ «ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆ»ը շաբաթաթերթը սկսած է տպագրուիլ եւ բոլորին է է, կրնաք եկեղեցւոյ բանկալէն ստանալ։