Հ.Յ.Դ. “Սողոմոն Թէհլիրեան” Կոմիտէութիւն
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Լիզպոնի մէջ նահատակուած հինգ երիտասարդներու
Արա Գըրճալեանի, Սեդրակ Աճէմեանի, Սարգիս Աբրահամեանի,
Սիմոն Եահնիյեանի եւ Վաչէ Տաղըլեանի հոգիներուն
 
Տիկ. Նազիկ Գաբրիէլեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Դադլեան Լենա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Օրդք. Գոհար եւ Քնար Զաքարեաններ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկոսեան Վիօլէթի մահուան եօթնօրէքին
Մարկոսեան Մարկոսի, Նպատակի, Լուսիկի
Զագարեան Գարեգինի եւ Օհաննէսեան Աղաւնի-ի
Սարգիսեան Իշխանի, Անուշաւանի, Աղաւարդի եւ Գոհարի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Սիւզի Անտոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Գույումճեան եւ դուստրը Դանիա
Սոնա Հաւունճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մարկոս եւ Քրիստին Մարթըն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Նաթաշա Գրիգորեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաւունճեան Ժանէթի մահուան 40-քին
 
Օրդք. Մարալ եւ Ռուպի Տուրսունեաններ
Տէր եւ Տիկ. Արա Տուրսունեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տուրսունեան Զատիկի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Լուսին Հատտատ եւ զաւակունք
Տիկ. Բօլին Քարքութլեան եւ զաւակունք
Տիար Կարապետ Քարքութլեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քարքութլեան Սուատի, Յովհաննէսի եւ Վերժինի
Հատտատ Անթուանի եւ Ընծա-ի
Յարութիւնեան Յարութիւնի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Սրապեան եւ զաւակները Շանթ եւ Ռաֆֆի
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համայն Սրապեան եւ Թոքաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Թամարա Ժուռունի
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ժուռունի Արտեմի, Էլիզապէթի եւ Անդրոնիքի
Սրունեանց Արսէնի, Իզապէլլա-ի եւ Էմմա-ի հոգիներուն
 
Մարալ Գաւասեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մկրտիչեան Աբրահամի
Գաւասեան Լուսածինի եւ Յակոբի հոգիներուն