ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մոնաֆարեան Լուսինի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Մարտիկ եւ Նելի Ֆարրա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Մարալ Ֆարրա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Ռուբինա ֆարրա
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ֆարրա Անէթի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մելքոնեան Ազատուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Ալիս Մանուշեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէօշկէրեան Մարալի մահուան 40-քին
Մանուշեան Գէորգի հոգւոյն
 
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակները
Սաֆարեան Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սաֆարեան Խաչիկի մահուան Ա. տարելիցին
Սարգիսեան Վրէժի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Արաքսի, Սիլվա, Սիւզան եւ Արուսեակ Տէմիրեաններ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէմիրեան Մարիամի մահուան Ա. տարելիցին
Տէմիրեան Սամուէլի մահուան 10-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Անթօ եւ Արփի Առաքելեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արտա Շահինեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Լուսին Շահինեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Գարլա Շահինեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Շահինեան Էլմաստի մահուան 2-րդ տարելիցին 
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռուբինա Գասապեան եւ դուստրը Գայեանէ
Տէր եւ Տիկ. Սերոբ եւ Մելինա Այանեան եւ զաւակները Ցոլինէ եւ Ռուբէն
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Լոռի Գասապեան
Տէր եւ Տիկ. Լուքա եւ Գարին Կակաթեկ եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճղլեան Աւետիսի մահուան 11-րդ տարելիցին
Համայն Ճղլեան, Գասապեան եւ Այանեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիար Վաչէ Տէմիրճեան եւ զաւակը Կարէն
Տիկ. Ազնիւ Տէմիրճեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէմիրճեան Դալարի մահուան 17-րդ տարելիցին
 
Օրդ. Սոնիկ Աբգարեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համայն Աբգարեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն