ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թիւթիւնճեան Շանթի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Քէն Լիանկ եւ Սեդա Նանօրեան եւ զաւակները Գայ եւ Քէկըն
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Վեհանուշ Մարտիրոսեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Վերժին Մարտիրոսեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մայտա Սնունու եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նանօրեան Վարուժանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Եղիսաբէթ Աւետիսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրիգորեան Մնացականի եւ Գոհարի մահուան 40-քին
Աւետիսեան Աւետիսի հոգւոյն

Տիկ. Ծիլա Գույումճեան-Գուրճաքեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզա Գույումճեան
Տիար Արթին Գույումճեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Նազելի Գոնճայեան
Տիար Զաւէն Գոնճայեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարս-Արա Գուրճաքեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Մատլէն Լիպարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Մարալ Գազարեան
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Թերէզ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անահիտ Սավայեա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Անժէլի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Նազելի Գոնճայեան
Տիար Զաւէն Գոնճայեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզա Գույումճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Գոնճայեան եւ Գոճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Գույումճեան Ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գույումճեան Արթինի եւ Լուսինի հոգիներուն
 
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Զաքարեան Վրէժի, Պետրոսեան Գառնիկի եւ Վերժինի
Համայն Զաքարեան եւ Պետրոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն