ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վիգէն եւ Գարէն Ահարոնեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ահարոնեան Պերճուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պաղտիկեան Լոռի-ի մահուան 40-քին
Էկիւլեան Մէրի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Անուշ Աւետիս եւ զաւակները Արա, Ռաֆֆի եւ Շանթ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պետրոս Յովսէփի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Յարութիւն Մարանճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարանճեան Թագուհի-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
Մարանճեան Խաչիկի, Տոնիշկա-ի եւ Ճէնանեան Լիտա-ի հոգիներուն