ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պոյաճեան Մարի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ռոզիկ Մինասեան եւ զաւակունք
Տիկ. Նուարդ Ասայեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիլվա Պոյաճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէօշկէրեան Ծաղիկի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անահիտ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տիար Զաքար Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Իշխան Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նուպար Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արամ Գասպարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասպարեան Մարինէ-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Մովսէս եւ Սեւան Ժամկոչեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յովակիմեան Սօսի-ի մահուան 40-քին
Յովակիմեան Սիրվարդի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկոսեան Արա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Մարտիկ եւ Նելլի Ֆարրա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Մարալ Ֆարրա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Ռուբինա Ֆարրա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ֆարրա Անէթի մահուան Ա. տարելիցին
Ֆարրա Ժոզէֆի մահուան 26-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ցոլակ եւ Սեւան Աթանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Սեդա Աթանոսեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սիլվա Մարգարեան եւ զաւակունք
Տիար Զոհրապ Զօքեան
Տիկ. Անժէլ Աթանոսեան
Տիկ. Արփի Վեսոյեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Բաշայեան-Զօքեան Թրուանտա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սիլվա Թորոսեան եւ Դուստրը Նաթալի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թորոսեան Յովիկի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տիար Գէորգ Քէշիշեան եւ զաւակը Վիգէն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Ռոզէթի մահուան 6-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Կարապետեան եւ զաւակը Տիգրան
Տէր եւ Տիկ. Կէրի եւ Անի Ակոբեան
Տէր եւ Տիկ. Ալեքս Կարապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն Կարապետեան եւ զաւակը
Արլին Ակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արամ Ակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Ալիս Պուճգազանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ֆիլիփ եւ Անտրիա Տէլռիզօ եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարապետեան Զաւէնի մահուան 30-րդ տարելիցին
 
Ժոզէֆին Քլինճիպաշեան եւ Նանի Աշճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գալայճեան Մարի-ի եւ Ալահայտոյեան Զուարթի
Աշճեան Վարդուհի-ի, Յարութի եւ Ժոզէֆի հոգիներուն