ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Սերոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէհէյեան Մկրտիչի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Սիլվա Գասապեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Համբիկ Գասապեան եւ ընտանիք
Տիար Ռաֆֆի Գասապեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասապեան-Համբարձումեան Արտեմիսի մահուան առիթով
 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Գոհար խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
ՏԷր եւ Տիկ. Արամ եւ Սոնա Գասպարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրանդ եւ Անի Սողոմոն եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասպարեան Մարինէ-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան եւ զաւակներ
Տիկ. Մարի Նախնիքեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նորա Պասթաճեան-Պոյաճեանի մահուան 40-քին
Համայն Պասթաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Արփի Սալիպեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փափառաֆիօ Արիսի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Լուսին Պապլանեան
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Մարալ Մգլակըն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Նորա Տայեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապլանեան Հրանդի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն եւ Ալիս Շիթիլեան եւ զաւակունք
Սիլվա Շիթիլեան
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Արփի Շիթիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Ուինտի Շիթիլեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շիթիլեան Յովհաննէսի, Արշալոյսի եւ Կարապետի հոգիներուն
 
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկոսեան Աւետիսի, Մարի-ի, Ալիսի եւ Արա-ի
Համայն Մարկոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Մարալ Շաննագեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շաննագեան Յակոբի, Ազնիւի, Խաչիկի եւ համայն Շաննագեան գերդաստանի ննջեցելոց
Սէֆէրեան Դաւիթի եւ համայն Սէֆէրեան գերդաստանի ննջեցելոց
Յովսէփեան Ռաֆֆի-ի եւ համայն Յովսէփեան գերդաստանի ննջեցելոց
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռիթա Թղլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գուլաճեան Խորէնի, Եղիսաբէթի եւ Յակոբի հոգիներուն