ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճանսզեան Պետրոսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Քնարիկ Սիմոնեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաննա Մանուէլի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սալբի Տէր Գալուստեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Օհաննէսեան Ժանէթի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Սարգիսեան Եղբայրներ եւ Քոյրեր
Սիկ. Սիրվարդ Թրթռեան
Օրդ. Սեւան Թրթռեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սարգիսեան Բենիամինի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Անդօ եւ Արփի Առաքելեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արտա Շահինեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Լուսին Շահինեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Գարլա Շահինեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Շահինեան Հայկազի եւ Էլմաստի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Լուսին Շահինեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մէնէշեան Յակոբի եւ Ովսաննա-ի հոգիներուն