ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Արփի Վեսոյեան եւ զաւակները Խաչիկ եւ Հուրի եւ ընտանիքներ
Տիար Գրիգոր Վեսոյեան եւ զաւակները Յակոբ եւ Յովիկ եւ ընտանիքներ
Տէր եւ Տիկ. Շուշիկ Փանոսեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Յանձնախումբ
Զաքարեան Քոյրեր
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
Տիկ. Ծովինար Աշըգեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Ժիւլի Մոմճեան
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
Տէր եւ Տիկ. Գոհար եւ Սերոբ Ղազարեան
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուհի Փիլաւճեան
Տիկ. Լուսին Հատտատ
Տիկ. Մարի Տարագճեան եւ զաւակները
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ Օրդ. Սեւան Մարկարոսեան
Տէր եւ Տիկ. Մարոն եւ Մարիժան Զաաթար եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լենա Գրիգորեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Վեսոյեան Սերոբի մահուան 40-քին
 
Տիար Գրիգոր Ղազարեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Արշօ Ղազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Թամար Սիմոնեան եւ զաւակունք
Տիար Մելքոն Քարկոցեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ղազարեան-Շիշոյեան Սիրանուշի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակները Սարիկ եւ Վարագ
Տիկ. Զուարթ Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Հռիփ Գասարճեան
Տիկ. Ովսաննա Փիլաւճեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Յասմիկ Խրլաքեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Ֆլորա Վարդանեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Նաթալի Վարդանեան
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Մարօ Քէլէշեան
Տէր եւ Տիկ. Սասուն եւ Նայիրի Աւագեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մինաս եւ Հուրի Քէլէշեան եւ զաւակը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սերոբեան Նորա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Հուրի Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մելքոնեան Ծիածանի մահուան Ա. տարելիցին
Մելքոնեան Խաչիկի մահուան 6-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Ծաղիկ Գրիգորեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յարութիւնեան Վանուհի-ի մահուան 3-րդ տարելիցին
Յարութիւնեան Մկրտիչի, Օրդաքի, Պօղոսի, Սողոմոնի, Արմէնուհի-ի եւ Սիմոնի հոգիներուն
 
Տիկ. Բեննա Թարզի եւ զաւակը Սերժ
Տէր եւ Տիկ. Ալէքս եւ Անի Թարզի եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Թարզի Ժիլպէրի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զաքարեան Վրէժի մահուան 5-րդ տարելիցին
Պետրոսեան Գառնիկի եւ Վերժինի
Աղայեան Վահանի եւ համայն Զաքարեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Աբգար եւ Սոնա Միրաքեան եւ զաւակները Շահէն եւ Ալին
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մարօ Ճիզմէճեան
Տէր եւ Տիկ. Էտի եւ Ալիս Ուրֆալեան եւ զաւակունք
Օրդ. Օրօր Ուրֆալեան
Տիար Պաղտիկ Ուրֆալեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Միրաքեան Արամի եւ Արշալոյսի
Համայն Միրաքեան, Ուրֆալեան, Ճիզմէճեան եւ Ատրունի գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Սամի եւ Սեդա Կարապետեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կարապետեան Արշակի, Աննա-ի եւ Մուրատի
Տէվլէթեան Ալմօ-ի, Վարդանեան Հայկի եւ Ռէբէկա-ի եւ Մելքոնեան Ջամալի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Մարալ Պէքարեան եւ զաւակունք
Օրդք. Ժագի եւ Նորա Պէքարեան
Բաթրիքեան եւ Տօլապճեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պէքարեան Յակոբի եւ Լուսինի հոգիներուն
 
Յակոբեան, Ղանաղուրեան եւ Զաքարեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յակոբեան Սուրէնի, Աշխէնի եւ Յակոբի հոգիներուն