ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հայաստանի 7 Դեկտեմբեր, 1988-ին պատահած մեծ երկրաշարժի զոհերու
34-րդ տարելիցին առիթով
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սարգիսեան-Ճիլիզեան Գեղուհի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Պարգեւ եւ Պերճուհի Տուքաճեան
Պարգեւ եւ Պերճուհի Տուքաճեան
Շաքէ Սիմոնեան
Տէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Թալին Տոքմէճեան եւ զաւակները Յակոբ եւ Շանթ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տոքմէճեան Զոհրապի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Մատլէն Լիպարեան եւ զաւակունք
Մարալ Գազարեան
Տէր եւ Տիկ. Ժագ եւ Ճազմին Խաչատուրեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Խաչատուրեան Անժէլի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Մարգար եւ Ազնիւ Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիքեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Չագրեան Երուանդի եւ Աղաւնի-ի
Համայն Չագրեան, Գրիգորեան, Սուֆալեան եւ Վարդանեան գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Նուարդ Քարկոցեան
Տիար Մելքոն Քարկոցեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մոսիկ եւ Ռիթա Քարկոցեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Մայտա Մուրատեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քարկոցեան Վարդանի, Մելքոն եւ Մարիամի
Մաղաքեան Պօղոսի եւ Զարուհի-ի հոգիներուն
 
 
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան եւ զաւակը Յարութ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Շիշմանեան Ազատուհի-ի հոգւոյն