ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաննա Մանուէլի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Շիշոյեան-Ղազարեան Շուշանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Արաքսի Պէքմէզեան
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Սիլվա Սորֆազլեան
Տիար Յարութ Ճանոյեան
Տիար Դաւիթ Պէքմէզեան
Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Զարմինէ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Անի Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Դալար Շարապխանեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ճէսէքա Սորֆազլեան
Տէր եւ Տիկ. Նիք եւ Նաթալի Քաթասէրիս
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճանոյեան Յակոբի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գասարճեան Սարգիսի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Գասարճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Մարալ Գաբրիէլեան եւ զաւակը Վարդան
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Մարիժան Գաբրիէլեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Շողիկ Խաչատուրեան
Տիկ. Նազիկ Գաբրիէլեան եւ զաւակը Շանթ
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Նուշիկ Միքայէլեան
Տէր եւ Տիկ. Ճոն եւ Սիրվարդ Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Լօրիս Օհաննէսեան
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Հանա Օհաննէսեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անի Փափազեան
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գաբրիէլեան Արմէնի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ճոն եւ Սիրվարդ Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մարլին Քէպապճեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Շողիկ Խաչատուրեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մուշեան Լորիսի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Վեհանուշ Աւագեան եւ զաւակները Յովսէփ եւ Քրիստֆըր
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աւագեան Միհրանի մահուան 10-րդ տարելիցին
Զաքարեան Քրիստոս-Տուրի հոգւոյն
 
Սաֆարեան, Սարգիսեան, Միրզայեան, Մարտիկեան եւ Սաղրեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սաֆարեան Սարգիսի, Սիրարփի-ի, Խաչիկի, Իսկուհի-ի եւ Աննա-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Արաքսի Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Բենիամին եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Արաքսի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Փիլաւճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Փիլաւճեան Վարդանի եւ Մարիամի հոգիներուն