ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
44-օրեայ Արցախեան պատերազմի նահատակներու նահատակութեան 2-րդ տարելիցին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Վեսոյեան Սերոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Խումբ մը ընկերներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հալէպահայ երեք երիտասարդներու
 Յարութ Բանոյեանի, Մոսիկ Սէքլէմեանի եւ Յակոբ Աստարճեանի
Շուշի-ի մէջ, նահատակութեան 2-րդ տարելիցին
 
Տիգրան, Անի, Լիպարիտ եւ Արամ Իստանպուլեաններ եւ իրենց ընտանիքները
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Կրէյս Նալպանտեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Իստանպուլեան Զուարթի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Քրիստինա Գալստեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գալստեան Վլատիկի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Լիզպէթ Խուպէսէրեան
Տիար Գաբրիէլ Խուպէսէրեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Խուպէսէրեան Յակոբի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Էլիզ Աղպաշեան
Տէր եւ Տիկ. Սագօ Աղպաշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս Գափշանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Քէհեաեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Ալաճաճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աղպաշեան Յակոբի եւ Անթառամի
Համայն Աղպաշեան, Տուտաքեան, Գափշանեան, Քեճեայեան,
Ալաճաճեան եւ Թիւթիւնճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն