ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Սօսի Տէր Յարութիւնեան
Տիար Արա Հալաճեան
Տէր եւ Տիկ. Արի եւ Փաթիլ Տէվէճի
Համայն Տէր Յարութիւնեան Ընտանիքներ
Համայն Հալաճեան Ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հալաճեան Մանօ-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Զուարթ Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն Համբարձումեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ Համբարձումեան եւ Դուստրը
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակները Սարիկ եւ Վարագ
Օրդ. Յասմիկ Պոյաճեան
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Յասմիկ Խրլագեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիզակ եւ Էլօ Տէր Յովակիմեան
Օրդ. Թագուհի Էմիրզեան
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լենա Գրիգորեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մասոյեան Վրէժի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Վիքթորիա Մանուկեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ Մարկարոսեան
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ Օրդ. Սեւան Մարկարոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մանուկեան Արսէնի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պալճեան Գէորգի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Պալճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն