ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պետրոսեան Պետրոսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Նինա Չաթալեան եւ զաւակները Ճոնի եւ Մէրի
Տէր եւ Տիկ. Առաքել եւ Նորա Խաչիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
Տիկ. Արփի Սալիպեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Մակի Պօղոսեան
Տիար Վիգէն Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէնակ եւ Վիքի Գալուստեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Շաղիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Չաթալեան Վրէժի մահուան Ա. տարելիցին
Խաչիկեան Վարուժի, Վիքթորի, Վերժինի եւ Ալվարդի հոգիներուն
 
Տիար Մելքոն Քարկոցեան եւ զաւակները Վարդան եւ Ալին
Տիկ. Նուարդ Քարկոցեան
Տէր եւ Տիկ. Մոսիկ եւ Ռիթա Քարկոցեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Մայտա Մուրատեան եւ զաւակունք
Օրդ. Փաթիլ Տումանեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քարկոցեան Սօսի-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սիրան Հաննէսեան
Տիար Վիգէն Հաննէսեան եւ Ռաֆաէլա Թրէնթատու
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Ճէնէֆր Հաննէսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաննէսեան Սարգիսի մահուան 9-րդ տարելիցին
Համայն Հաննէսեան եւ Օշանեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Գեղանուշ Պոյաճեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սոնիա Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լենա Գասապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Սիւզի Մելիտոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարուժ եւ Սիլվա Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պարգեւ եւ Պերճուհի Տուքաճեան
Օրդ. Շաքէ Սիմոնեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պոյաճեան Երեմիա-ի մահուան 10-րդ տարելիցին
 
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեանեւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկոսեան Մարի-ի, Աւետիսի, Ալիսի եւ Արա-ի հոգիներուն