ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ետիկեան Յովհաննէսի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ներսէսեան Ներսէսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Մարգար եւ Ազնիւ Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Վարդանուշ Արապեան
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիկեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պոյաճեան Արեւի մահուան 3-րդ տարելիցին
Պոյաճեան Մանուկի, Սաթենիկի եւ Վարուժանի հոգիներուն
 
Տիկ. Սօսէ Տէրտէրեան եւ դուստրը Ալիք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը Լոռի
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիկեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէրտէրեան Դանիէլի մահուան 14-րդ տարելիցին
Համայն Տէրտէրեան եւ Տէր Ղուկասեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը Լոռի
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիկեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Դրօ Արտաշէս Նաճարեանի մահուան 24-րդ տարելիցին
Նաճարեան Արտաշէսի եւ Լուսանուշի հոգիներուն
Համայն Նաճարեան եւ Սէթեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Սիրուն Կիտանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տէրն եւ Ալիս Պէնզիս
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Լենա Կիտանեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կիտանեան Յակոբի հոգւոյն
 
Տիկ. Մագրուհի Նաճարեան-Արշատ եւ զաւակները Դաւիթ եւ Սոնիա եւ Ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճուադթ-Jawdat Արշատի հոգւոյն