ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պետրոս Յովսէփի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչատուր եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմենակ եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արցախեան նահատակ Աշոտ Համբարձումեանի նահատակութեան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Մարի Տարագճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Յասմիկ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
                                         Զաքարեան Ընտանիք                                         
Տիկ. Լուսին Հատտատ
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ Օրդ. Սեւան Մարկարոսեան
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս եւ Թագուհի Ճանսըզեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գասպարեան Յարութիւնի մահուան 40-քին
Համայն Գասպարեան, Տարագճեան եւ Արապեան գերդաստանի ննջեցելոց
 
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ Էքմէքճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Էքմէքճեան Մարի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Մարինէ Մանուշեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գալայճեան Արտաշէսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հոգելոյս Տ. Մաղաքիա Վրդ. Ամիրեանի վախճանման Ա. Տարելիցին
 
Ռաֆֆի, Արա եւ Հուրի Թորոսեաններ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Թորոսեան Մարի-ի մահուան Ա. Տարելիցին
Թորոսեան Օհաննէսի մահուան 15-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Նինա Կարապետեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գորայեան Զաւէնի եւ Շնորիկի հոգիներուն
 
Տիար Հրայր Սուսանեան
Տիկ. Էլիզապէթ Եղեայեան եւ ընտանիք
Տիար Օհաննէս Սուսանեան եւ Ընտանիք
Տիկ. Սոնա Սուսանեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սուսանեան Միհրանի եւ Ալպէրա-ի հոգիներուն
 
Մարկարոսեան եւ Ագըլեան Ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկարոսեան Սարգիսի եւ համայն Մարկարոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն