ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Սահակ եւ Օսան Գալանճեան
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Քէյթ Գալանճեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Մկրտիչեան Հայկուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տիար Ժանօ Վէզիրեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Շիրինեան Սիմոնի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Արշօ Կիւլէսէրեան եւ զաւակները Ռաֆֆի եւ Ռազմիկ
Տէր եւ Տիկ. Արիս եւ Լուսին Գարաճեան
Տէր եւ Տիկ. Շիրազ եւ Անի Գարաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
Տիար Արմէն Կիւլէսէրեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Կիւլէսէրեան Արսէնի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սեդա Մասմանաճեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ Մասմանաճեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Մասմանաճեան Հրայրի մահուան 9-րդ տարելիցին
Մասմանաճեան Լուտերի եւ Էֆրոնիա-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Ճիւլի Շէհիրեան
Տիար Հրաչ Շէհիրեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Շէհիրեան Մանուէլի, Զուարթի, Քնարի եւ Էօժէնի-ի
Սիմոնեան Պերճուհի-ի եւ Գուրգէնի
Պարսումեան Ռուբէնի եւ Արթիւնի հոգիներուն
 
Տիկ. Ռէբէկա Թէլեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Թէլեան Յակոբի եւ համայն Թէլեան եւ Հայրապետեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն