ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Ազեա Սարգիսեան, զաւակները եւ իրենց ընտանիքները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Սարգիսեան Յակոբի մահուան 40-քին
 
Տիարք Յակոբ եւ Դրօ Հաննիկեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Նազօ Թաֆաճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Ալիս Թաշճեան եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Հաննիկեան Սարգիսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Քրիստինա Ռամազեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Ռամազեան Հէնրիկի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սալբի Պիսալ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Գարօլ Նախնիքեան եւ զաւակունք
Տիկ. Մարի Նախնիքեան
Տիար Արա Նախնիքեան եւ զաւակունք
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահրամ եւ Շողիկ Քէօշկէրեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Քէօշկէրեան Ճորճի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Զաքար Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Զատիկ եւ Նուարդ Միրզոյեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Վերժին Զաքարեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Իշխան եւ Շնորիկ Զաքարեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Իվան Զաքարեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Յասմիկ Զաքարեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անահիտ Զաքարեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Զաքարեան Շիրինի մահուան 2-րդ տարելիցին
Զաքարեան Հայկազի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Ալեքս եւ Սօսի Խէյռ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մհեր եւ Լարա Բրուտեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Զարուհի Բրուտեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Խէյռ Ծովիկի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սալբի Պիսալ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Գարօլ Նախնիքեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Քէօշկէրեան Լեւոնի, Սաթենիկի եւ Գէորգի հոգիներուն
 
Տիկ. Թամար Քէնտիրճեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Լուսիկ Թովմասեան
Տէր եւ Տիկ. Դաւիթ եւ Շողակ Քէնտիրճեան
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Մարալ Շաննագեան եւ զաւակունք
Զաքարեան Քոյրեր
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Քէնտիրճեան Վիգէնի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Անի Քարակոզեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Քարակոզեան Ցաւակի եւ Մարիցա-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Ալիս Թաշճեան, զաւակները եւ Թոռները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Թաշճեան Յարութիւնի հոգւոյն