ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Սօսիկ Կորկիսեան
Յակոբ եւ Նայիրի Յակոբեաններ
Կորկիսեան Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Օհան եւ Թամար Օհաննէսեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Արաքսի Շահպազեան
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Թամար Շահպազեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յակոբեան Յակոբ-Տիրանի մահուան եօթնօրէքին
 
Օրդք. Թալին եւ Սդէֆնի Սնիդկէն
Տիկ. Սիրուն Պասմաճեան
Տիկ. Անի Ղազարեան եւ զաւակները Իշխան եւ Արիանէ
Լիզա եւ Մէրի Պասմաճեան
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Անի Պասմաճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Վիվեան Պասմաճեան Սնիդկէնի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակները Փիթր եւ Մարիա
Տէր եւ Տիկ. Մայք Պօղոսեան եւ դուստրը Թամար
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Անի Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ. Խաժակ եւ Լենա Պօղոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մելքոնեան Արմէնի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիար Սարգիս Պօղոսեան
Տիկ. Սոնիա Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արմինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սեդա Պօղոսեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Մարտօ եւ Շուշիկ Գասապեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պօղոսեան Լուսինի մահուան 4-րդ տարելիցին
Պետրոսեան Արսէնի եւ Գասապեան Մարի-ի մահուան 8-րդ տարելիցին
Պօղոսեան Արշակի, Գասապեան Վրէժի, Խաչատուրեան Արշալոյսի, Խաչատուրի եւ Էլմաստի
Նահհաս Տիգրանի եւ Մարի
Համայն Պօղոսեան եւ Պետրոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
   

Տիկ. Արփի Աճէմեան
Տէր եւ Տիկ. Վահան եւ Ժագլին Աճէմեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Նայիրի Գրժիքեան եւ զաւակները
Տիկ. Էվլին Ինճէյեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Այտա Գանձապետեան եւ Ընտանիք
Տիար Զոհրապ Թաթիկեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Սամ եւ Սեւան Մանուկեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Մարի Աշճեան եւ Ընտանիք
Տիկ. Մոնա Աբրահամեան
Տէր եւ Տիկ. Աբգար եւ Սոնա Միրաքեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աճէմեան Վիգէնի մահուան 13-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Սահակ եւ Արաքսի Խարման
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Միրզէյեան Շաքէ-ի հոգւոյն