ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Անահիտ Յակոբեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պէրէմեան Մատթէոսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Արփի Շիթիլեան եւ զաւակները Սեւան եւ Հուրի
Տիար Կարպիս Մաթոսեան եւ զաւակը Շահան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Թամար Մաթոսեան եւ զաւակները Կարին եւ Էմմա
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մաթոսեան Լուսինի մահուան 40-քին
 
Տիար Վահագ Սեդրակեան եւ Ընտանիք
Տիկ. Նունուֆար Սեդրակեան եւ Ընտանիք
Տիկ. Շողիկ Սեդրակեան եւ Ընտանիք
Տիար Սեդրակ Սեդրակեան եւ Ընտանիք
Տիար Նշան Սեդրակեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Նապիլ եւ Թալին Պտին
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սեդրակեան-Փանոսեան Համասփիւռի մահուան 40-քին
Սեդրակեան Յովհաննէսի մահուան 12-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Նայիրի Նահհաս եւ զաւակները Տիգրան, Լորա եւ Վանա
Մատլէն Նահհաս
Տէր եւ Տիկ. Քրիս եւ Մէրի Տերէզ եւ զաւակունք
Տիկ. Տայեան եւ Քանիզարօ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մկրտիչ եւ Սիլվա Մուրատեան
Տէր եւ Տիկ. Րաֆֆի եւ Սանտի Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Լենա Ուլիքեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գոզանեան Զարեհի մահուան 40-քին
 
Տիար Արա Նախնիքեան եւ զաւակները Ալեք եւ Ալին
Տիկ. Մարի Նախնիքեան
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Գարօլ Նախնիքեան եւ զաւակները Նուպար, Նաթէլ եւ Նիքոլ
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Թամար Մակարեան եւ զաւակունք
Տոքթ. Նազօ Պասթաճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նախնիքեան Դանիա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Արփի Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Մարսէլ Զօրեան եւ զաւակունք
Տիար Ստեփան Զօրեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զօրեան Անգինէ-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Արշալոյս Եաղճեան
Տիար Ռաֆֆի Եաղճեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Եաղճեան
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Եաղճեան
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Ռիթա Թալաթինեան
Տիկ. Նուարդ Քարկոցեան
Տէր եւ Տիկ. Մոսիկ եւ Ռիթա Քարկոցեան եւ զաւակունք
Տիար Մելքոն Քարկոցեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Եաղճեան Ճորճ-Ֆրանսուա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Մարի Գրըգեան
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Ճին Գրըգեան եւ զաւակունք
Տիար Ժագ Գրըգեան
Տիկ. Լուսին Թովմասեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Թանիէլ Թովմասեան
Տիար Յակոբ Թովմասեան
Տիար Ռաֆֆի Թովմասեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կէտէրեան Խաչիկի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Կէտէրեան Գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Անժէլ Պաղտասարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Զարուհի Բրուտեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Քիմպրլի Պաղտասարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Մարիա Արսլանեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պաղտասարեան Յարութի մահուան 5-րդ տարելիցին
Բրուտեան Նշանի եւ Մարիամի
Պետոյեան Կադապետի եւ Արշալոյսի
Համայն Բրուտեան եւ Պաղտասարեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շաքէ Ալաճաճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ալաճաճեան Լուսինի մահուան 15-րդ տարելիցին
Համայն Ալաճաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Նայիրի Նահհաս եւ զաւակները Տիգրան, Լորա եւ Վանա
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նահհաս Տիգրանի եւ Մարի-ի
Գոզանեան Յարութի, Եղսա-ի եւ Կարապետեան Շողիկի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Քնար Քէհեայեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիլվա Պասմաճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէհեայեան Աւետիսի, Մագրուհի-ի, Մարտիրոսի եւ Սարգիսի հոգիներուն
 
Երէցեան եւ Շահինեան Ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համայն Երէցեան, Շահինեան, Խաչատուրեան, Մանուկեան, Մուրատեան եւ Սփէնճեան գերդաստանի ննջեցեալներուն հոգիներուն
 
Հարազատները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նալպանտեան Աւետիսի եւ համայն Նալպանտեան եւ Մարտիրոսեան
գերդաստանի ննջեցեալներուն հոգիներուն