ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սեդա Թաշճեան
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան
Խումբ մը ՀՕՄ-ուհիներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին
Ատենապետուհի`Մարօ Մինասեանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Այտա Գանձապետեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Փառունակ եւ Նաթաշա Արզումանեան եւ ընտանիք
Տիկ. Էվլին Ինճէյեան
Տիկ. Արփի Աճէմեան
Տէր եւ Տիկ. Վահան եւ Ժագլին Աճէմեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Նայիրի Գրժիքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Էլիզ Քարամ
Տէր եւ Տիկ. Փօլ եւ Լինտա Քարամ եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Էմանուէլ եւ Թանիա Զանտրս եւ ընտանիք
Տիար Զոհրապ Թաթիքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Նինա Ինճէյեան եւ ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աճէմեան Տիրանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Յովիկ Տանքիքեան
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Մակի Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահան եւ Սիլվա Մաթոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս եւ Հերմինէ Թունճարեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տանքիքեան Վարսենիկի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Սեւան Հաճիարթինեան եւ զաւակունք
Տիար Էտի Տէմիրճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաճիարթինեան Տրակոնի մահուան 11-րդ տարելիցին
Հաճիարթինեան Սուլթանի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Քրիս եւ Աղաւնի Չագմաքեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քայայեան Յարութի, Յակոբի, Զարուհի-ի եւ Աղաւնի-ի
Չագմաքեան Լեւոնի, Տիրուհի-ի, Արա-ի, Անդրանիկի եւ Զարուհի-ի
Անանեան Զապէլի, Արմէնի, Գոհարի եւ Անի-ի
Արտամօրուքեան Պետրոսի եւ Մարիամի հոգիներուն