ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆԸ

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 5.19-30 ՈՐԴԻԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Յիսուս ըսաւ անոնց. -Հաստատ գիտցէք, թէ Մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը … Read more

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22.34-23.39: Մեծ պահոց վեցերորդ Կիրակին կը կոչուի Գալստեան Կիրակի, այս կիրակին մեզի կը յիշեցնէ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Մեծ Պահոց առաջին … Read more

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ (Ղկ 17:20 – 18:14)

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ (Ղկ 17.20 – 18.14) Քրիստոս այս առակով կը ներկայացնէ իր Երկրորդ Գալստեան հանգամանքները եւ անոնց համեմատութիւնը կը կատարէ Նոյի ու Ղովտի օրերուն հետ: … Read more

Տնտեսի Կրիակի (Մարտ 19, 2022)

            ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 16.1-31 Մեծ Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի «Տնտեսի» Կիրակի: Քրիստոսի պատմած գեղեցկագոյն առակներէն է: Այս առակը դժուարիմաստ է խորքին մէջ եթէ նիւթական անկիւնէն … Read more