ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ՝ ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐՈՒՆ՝ ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ Երկնային զօրքեր կամ երկնային էակներ արտայայտութիւնը մեզի ծանօթ են Հրեշտակներ անունով: Հրեշտակ կը նշանակէ պատգամաւոր, դեսպան, պատկամաբեր:  … Read more

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (24.27-35)  Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք: Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր … Read more

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱՑ՝ ՄԱՏԹԷՈՍԻ, ՄԱՐԿՈՍԻ, ՂՈՒԿԱՍԻ եւ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.14-24:  Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Ս. Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ Իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին հիացումին ու գովասանքին:  Եկաւ … Read more

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ՄԵՐՈՑ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 12.35-44: Որո՞ւն որդին է Քրիստոս. Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին. -Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին է, երբ Դաւիթ … Read more

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 11.27-33 Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ Քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչները ու երէցները եւ … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

Մարկոսի Աւետարանէն. 10.1-12               «Յիսուս Հրէաստանի սահմանները եկաւ, Յորդանան գետին դիմացի կողմը, եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ, եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց … Read more

ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԸ՝ ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ  ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 3.13-21:  Աստուծոյ սէրը մարդոց հանդէպ.  Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ … Read more