ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ Պօղոս Առաքեալի Նամակէն (Կղ 2.8-3.17) «Նոր մարդ եղէ՜ք ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, որպէսզի կարենանք զինք ճանչնալ» (Կղ 3.10): Ստեղծագործութեան պատմութեան առաջին տողերուն մէջ … Read more

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (9.44-50) Մինչ ժողովուրդը կը զարմանար Յիսուսի կատարած գործերուն վրայ, իր աշակերտներուն դառնալով ըսաւ. -Լաւ մտիկ ըրէք եւ մի՛ մոռնաք ասիկա. Մարդու Որդին պիտի … Read more

Չկայ Ծածուկ Բան Մը որ Չյայտնուի

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (8.17-21)  «Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան մը՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս կ’ընդունիք … Read more

ՉԿԱՅ ԾԱԾՈՒԿ ԲԱՆ ՄԸ ՌՐ ՉՅԱՅՏՆՈՒԻ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (8.17-21) «Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան մը՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ի՛նչպէս կ’ընդունիք … Read more

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ

ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (24.27-35) Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը,արեւելքէն արեւմուտք: Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր դիակ կայ: Նեղութեան այդ … Read more

ԱՂՕԹՔ ԱՄԷՆ ԿԱՐԻՔԻ ՀԱՄԱՐ

ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ «4.14-23» Յիսուս Գալիլեայի մէջ իր առաքելութիւնը կը սկսի. Յիսուս գալիլեա վերադարձաւ Ս.Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին … Read more

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ՄԵՐՈՑ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 12.35-44: Որո՞ւն որդին է Քրիստոս. Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին. -Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին է, երբ Դաւիթ … Read more

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 11.27-33: Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչները ու երէցները եւ … Read more

ՏՕՆ՝ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

ՏՕՆ՝ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԶՕՐԱՒԱՐԻ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 24.30-36: Մարդու Որդիին գալուստը. Նեղութեան այդ օրերէն անմիջապէս ետք արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը այլեւս պիտի … Read more

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

Մարկոսի Աւետարանէն. 10.1-12: «Յիսուս Հրէաստանի սահմանները եկաւ,Յորդանան գետին դիմացի կողմը,եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ,եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց կ’ուսուցանէր: Փարիսէցիները Յիսուսը փորձելու … Read more