ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գազանճեան Քրիստափորի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Իրմա Տէտէեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գապաքեան Գրիգորի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Սօսէ Մերդեխանեան-Միսաքեան
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Արփի Միսաքեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Սեւան Տէրտէրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Միսաքեան Անդրանիկի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սիլվա Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն Շանլեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շանլեան Հերմինէ-ի մահուան 40-քին
 
Օրդ. Յասմիկ Պոյաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շանլեան Հերմինէ-ի մահուան 40-քին
Երամեան-Պօղոսեան Տալիթա-ի
Սարգիսեան Զոհրապի հոգւոյն
Համայն Պոյաճեան եւ Երամեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Անի Քէշիշեան
Տէր եւ Տիկ. Մհեր եւ Կասիա Քէշիշեան
Տիար Լեւոն Քէշիշեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մեղրի Չիլինկիրեան
Տէր եւ Տիկ. Օսկօ եւ Օսան Կիրակոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Տոքթ. Նորայրի մահուան Ա. տարելիցին
 
Գայեանէ, Քրիստինա եւ Լիլիթ Ասոյեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սթօփա Ասոյեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Իրէն Թիլիմեան եւ դուստրը Նայիրի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչիկեան Վարդուշի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Էլիզապէթ Կիւրպէթեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիւրպէթեան Վարդանի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շիշմանեան Սարգիսի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Իրէն Թիլիմեան եւ դուստրը Նայիրի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Թիլիմեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն