ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Ազնիւ Թարխանեան եւ դուստրը Լիզա
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Թարխանեան
Տէր եւ Տիկ. Կարպիս Թարխանեան եւ զաւակունք
Տիկ. Քնարիկ Փանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Գէորգեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն Գէորգեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թարխանեան Պետիկի մահուան 40-քին
Թարխանեան Սարգիսի եւ Էլիզապէթի
Գէորգեան Ներսէսի, Մարի-ի եւ Փանոսեան Սարգիսի հոգիներուն
 
Տիկ. Այտա Եագուպեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եագուպեան Ռաֆֆի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր Յարութիւնեան եւ Հալլաճեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հալլաճեան Մանօ-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Պարգեւ եւ Մարալ Փօլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Հիլդա Քէլէշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Սալբի Սահակեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Մակի Մընտիկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէլէշեան Գէորգի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Արման Սարգիս
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիս Լուսինի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Հուրի Գալայճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գալայճեան Արտօ-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Արշօ Կիւլէսէրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արիս եւ Լուսին Գարաճեան
Տէր եւ Տիկ. Շիրազ եւ Անի Գարաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիւլէսէրեան Արսէնի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
 
Տիկ. Ազնիւ Պոյաճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պոյաճեան Յակոբի մահուան 33-րդ տարելիցին
 
Տիար Հրաչ Շէհիրեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Ճիւլի Շէհիրեան
Տիկ. Ազնիւ Պոյաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շէհիրեան Մանուէլի, Զուարթի, Էօժէնի-ի եւ Քնարի
Սիմոնեան Պերճուհի-ի եւ Գուրգէնի
Պարսումեան Արթունի եւ Ռուբէնի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Սիլվա Ղազարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Ղազարի եւ Մագրուհի-ի
Մոմճեան Համբարձումի, Նուարդի եւ Հմայեակի հոգիներուն
 
Աւետիսեան եւ Պասմաճեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աւետիսեան Անդրանիկի, Արշակուհի-ի, Աւետիսի եւ Ստեփանի
Պասմաճեան Պետրոսի եւ Էլմասի
Պասմաճեան-Ակիկեան Ալիսի եւ Ակիկեան Անդրանիկի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պարգեւ եւ Մարալ Փօլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Մակի Մընտիկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փօլատեան Եսայի-ի, Կիւլէնեա-ի եւ Յակոբի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Անի Քարկոզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քարկոզեան Ցաւակի եւ Մարիցա-ի հոգիներուն