ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ  Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ազգային Առաջնորդարանի բարերար Տէմիրճեան Անի-Անահիտի մահուան Ա. տարելիցին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պոյաճեան Մարի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յովակիմեան Հրայրի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիլիթ Անտոնեան եւ զաւակներ Նաթալի, Յարութ եւ Աննա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Անտոնեան Սիրվարդի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Վիգէն Աճէմեան
Տիկ. Արտա Գէորգեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարպիս եւ Անի Ժամկոչեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Կասիա Ռիսօր եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լիզա Ատորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շողիկ Ժամկոչեան եւ զաւակունք
Տիար Վազգէն Իզակէլեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աճէմեան Էմմա-ի մահուան 40-քին
 
Համայն Տէմիրճեան եւ Մեսրոպեան ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Անի-Անահիտի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Տէմիրճեան եւ Մեսրոպեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Ալիս Պօղոսեան
Օրդք. Ծովինար եւ Հուրի Պօղոսեաններ
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Նսրին Պօղոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պօղոսեան Աւետիսի մահուան Ա. տարելիցին