ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Ուսամ եւ Վալիա Ղազարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Մանուէլի մահուան 40-քին
Մարտիրոսեան Լուսինի հոգւոյն
 
Օսան, Թամար եւ Վանիկ Փիլաւճեաններ
Տէր եւ Տիկ. Արարատ եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փիլաւճեան Պետրոսի մահուան 3-րդ տարելիցին

 
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Սեւան Հաճիարթինեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հաճիարթինեան Տրակոնի մահուան 12-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Սրապեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Սրապեան եւ Թոքաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն