ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Խաչատուր եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
Տիար Դաւիթ Աթիշա
Զաքարեան Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Նինա Չաթալեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Աթիշա Ծովինարի մահուան եօթնօրէքին
Խաչատուրեան Արմէնուհի-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Եղոյեան եւ Սանոսեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Եղոյեան-Պէզճեան Շողերի մահուան 40-քին
 
Հարազատները
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Մխիթարեան Հրանդի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Հռիփսիմէ Թղլեան
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռիթա Թղլեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Թղլեան Մարի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Էտվին եւ Իվէթ Տէր Մինասեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ալէն եւ Ասիկ Տէր Մինասեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Տէր Մինասեան Ռիմա-ի մահուան Ա. տարելիցին
Տէր Մինասեան Երուանդի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Զարուհի Համբարձումեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Համբարձումեան Արամի մահուան Ա. տարելիցին
Մուրատեան Ղազարի եւ Շահինեան Մաուըրի հոգիներուն
 
Տիար Գօգօ Տոնաթոսեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Տոնաթոսեան Սօսի-ի, Արմէնի, Վարդուհի-ի, Եղիսաբէթի, Անահիտի եւ Շաքէ-ի հոգիներուն