ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Արշօ Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզէթ Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Ալին Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասապեան Արշալոյսի մահուան 40-քին
 
Տիար Ամըր Աթիշա եւ զաւակներ
Տիկ. Նիտալ Աթիշա
Տէր եւ Տիկ. Խաչատուր եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակնունք
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակունք
Զաքարեան Քոյրեր
Օրդ. Սոնա Աբգարեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթիշա Ծովինարի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակնունք
Օրդ. Սոնա Աբգարեան
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբգարեան Գայեանէ-ի, Արսէնի, Նուէրի եւ Լեւոնի եւ համայն Աբգարեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Լօրիս Օհաննէսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թուլուժեան Անդրանիկի մահուան 21-րդ տարելիցին
Համայն Թուլուժեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն