ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ուլիքեան Լենա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Արաքսի Խարման
Տէր եւ Տիկ. Րաֆֆի եւ Լիզա Խարման
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խարման Սահակի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Քրթ եւ Սօսի Բաշայեան-Հասպրօք
Տէր եւ Տիկ. Թոնի Տէր Ներսէսեան եւ ընտանիք
Տիար Սագօ Տէր Ներսէսեան
Օրդք. Սօսի եւ Նուշիկ Տէր Ներսէսեան
Տէր եւ Տիկ. Հայկ եւ Սեդա Մինասեան եւ զաւակը Ռազմիկ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Բաշայեան Զարուհի-ի մահուան 40-քին
Բաշայեան Կարօ-ի հոգւոյն
 
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբրահամեան Արշալոյսի մահուան 2-րդ տարելիցին
Աբրահամեան Սարգիսի եւ Մխսիարթինեան Յովհաննէսի հոգիներուն
 
Տիկ. Եպրագսէ Թաշճըօղլու եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եարտըմ Համբարձումի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Օրդք. Սօսի եւ Նուշիկ Տէր Ներսէսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Ներսէսեան Գոհարիկի, Պետրոսի եւ Նուպարի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան եւ ընտանիք
Օր. Սեդա Մարկոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկոսեան Աւետիսի, Մարի-ի, Ալիսի եւ Արա-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Հրանդ եւ Վարդ Չուլճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Չուլճեան Ասատուրի
Նրանեան Վարուժանի, Օհաննէսի, Արա-ի, Զարուհի-ի եւ Մելինա-ի հոգիներուն
 
 
Տէր եւ Տիկ. Մատթէոս եւ Մարօ Տէրտէրեան եւ զաւակունք
Տիկ. Գոհար Կարպուշեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէրտէրեան Անդրանիկի եւ Սաթենիկի
Նաճարեան Սամուէլի եւ Ազնիւի հոգիներուն