ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ կտակարարներու` Հանգուցեալ Յարութիւն Պուտուրեանի,
Վերոնիքա Թանաշեանի, Սիւզի Փամպուքճեանի, Նուարդ Դաւիթեանի, Երուանդ Պապոքեանի, Լուիզա Անտրէքեանի, Ռուբէն Գասնաքեանի, Սալի Խոսրովեանի, Եօլանդ Պուտագեանի,
Գուրգէն-Գըրգ Մակարեանի, Յարութիւն Եսայեանի, Մանիակ Վարդանեանի եւ Աղաւնի Լանթոսի հոգիներու խաղաղութեան
 
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Շաքէ Ագըլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Գույումճեան եւ զաւակնունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գույումճեան Դանիէլի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Գոհար Ղազարեան
Օրդ. Սոնիա Ղազարեան
Տիար Լեւոն Ղազարեան եւ զաւակը Քրիստֆըր
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Սերոբի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անահիտ Զաքարեան եւ ընտանիք
Տիար Զաքար Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Վերժին Զաքարեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Իշխան եւ Շնորիկ Զաքարեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Իվօն Զաքարեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Յասմիկ Զաքարեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Սոնիա Գասպարեան եւ ընտանիք
Անի Գասպարեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասպարեան Մարինէ-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Արաքսի Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Վարուժ եւ Լիսա Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Հիլդա Թապրիզի եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Թալին Գրիգորեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Փիլաւճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրիգորեան Յակոբի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիար Նշան Տէր Յովակիմեան եւ զաւակներ
Սարգիսեան Քոյրեր եւ Եղբայրներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յովակիմեան Թալինի մահուան 6-րդ տարելիցին
Չագմաքեան Կասիա-ի մահուան 6-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Մարալ Պէքարեան
Լուսին Քէշիշեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Լենա Կիտանեան եւ զաւակը
Թալին Պէքարեան
Նորա եւ ժագլին Պէքարեան
Տիար Յակոբ Մանուկեան
Տիկ. Ովսաննա Մանուկեան
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Լիզա Սարգիսեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Ալին Պոյաճեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէքարեան Կրէկի մահուան 11-րդ տարելիցին
 
Սարգիսեան Քոյրեր եւ Եղբայրներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Ազատուհի-ի մահուան 12-րդ տարելիցին
Փանոսեան Շահէ-ի մահուան 13-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գառնիկ եւ Հուրի Նազարէթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Ռէբէկա Կուկունեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սառա Նազարէթեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կոկանեան Նազարէթի եւ Ազատուհի-ի
Նազարէթեան Նազարէթի եւ Ովսաննա-ի
Համայն Եահնէյեան, Մնակեան եւ Խախամեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն