ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Արշալոյսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Սիրվարդ Կարապետեան
Տէր եւ Տիկ. Տանի եւ Անի Աբիքեան եւ զաւակները Շանթ եւ Փաթրիք
Տիկ. Էլիզ Կարապետեան եւ զաւակներ
Սիրարփի եւ Սիրան Կարապետեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարապետեան Յակոբի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարալ Գաբրիէլեան
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Մարիժան Գաբրիէլեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Շողիկ Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Անի Գաբրիէլեան
Տիկ. Նազիկ Գաբրիէլեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լոռի Գաբրիէլեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Նուշիկ Միքայէլեան
Տէր եւ Տիկ. Ճոն եւ Սիրվարդ Խաչատուրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գաբրիէլեան Արմէնի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Սաֆարեան Ընտանիքներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սաֆարեան Սիրարփի-ի մահուան 10-րդ տարելիցին