ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէքմէզեան-Ճանոյեան Արաքսի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Իբրահիմի Յուսիկի մահուան եօթնօրէքին
 
Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ Մասնաճիւղի Վարչութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան Անդամ`
Եղբ. Գարլօ Սէֆէրեանի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Վալանթին Ամրոյեան-Պապիկեան
Տիար Արիս Պապիկեան
Տիար Վարդկէս Պապիկեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Սեւան Հաճինեան եւ Դուստրը Մեղրի
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Կասիա Չամիչեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ամրոյեան-Զանազանեան Արմէնուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Աստղիկ Կարպուշեան
Տիար Աւօ Կարպուշեան
Տէր եւ Տիկ. Մարտիկ եւ Անի Տէրտէրեան եւ զաւակունք
Տիկ. Գոհարիկ Կարպուշեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մաթոսեան-Թրթրեան Մարի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Զուարթ Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Համբարձումեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ Համբարձումեան
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակները Սարիկ եւ Վարագ
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լենա Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Յասմիկ Խրլագեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մասոյեան Վրէժի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Համբարձումեան, Գազանճեան, Ճապագչուրեան, Չիմոյեան եւ Մասոյեան
Գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան Իստամպուլեան եւ ընտանիք
Տիկ. Անի Իստամպուլեան-Ճամճէքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Լիպարիտ Իստամպուլեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արամ Իստամպուլեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Իստամպուլեան Զուարթի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սեդա Մասմանաճեան եւ զաւակը Սարօ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մասմանաճեան Հրայրի, Լուտերի եւ Էֆրոնիա-ի
Տէր Մկրտիչեան Անահիտի հոգիներուն