ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Մելքոն եւ Զէտէնքա Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Սիրանուշ Միրզայեան
Օրդ. Ազատուհի Սաֆարեան
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Յասմիկ Միրզայեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելքոնեան-Պզուուըի Յասմիկի մահուան 40-քին
Մելքոնեան Լեւոնի եւ Ատրինէ-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Վարդուհի Թոմարճի
Տէր եւ Տիկ. Սեւան եւ Լիւսի Թոմարճի եւ զաւակներ`Անուշ եւ Նուշիկ
Տէր եւ Տիկ. Փիթր եւ Դալար Թոմարճի-Անթօնիօ եւ զաւակներ`Փիթր, Սթէֆնի, Մելենտա եւ Մելոտի
Տէր եւ Տիկ. Նիլ եւ Դվին Թօրչէրօ եւ զաւակներ`Արիա եւ Գաբրիէլ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թոմարճի Կարպիսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սեդա Միսիրեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Վիգի Գահուէճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Երուանդ եւ Գարօլին Արապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ասատուր եւ Արտա Գահուէճեան եւ զաւակունք
Տիար Արա Միսիրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Միսիրեան Յարութիւնի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մարգարիտ Թիւֆէնկճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թիւֆէնկճեան-Յակոբեան Սոնիա-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սեդա Սաաթճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սաաթճեան Լեւոնի, Ժանի, Յակոբճանի, Աստղիկի
Խանծողեան Ներսէսի, Գառնիկի
Համայն Սաաթճեան եւ Խանծողեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Մուշեղ եւ Պերճուհի Սէրայտարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէրայտարեան Օհաննէսի եւ Զուարթի հոգիներուն