ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շմաւոնեան Տիգրանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիլիթ Անտոնեան եւ զաւակները Նաթալի, Յարութ եւ Աննա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Անտոնեան Սիրվարդի մահուան 40-քին
 
Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան եւ Օհաննէսեան Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վարդկէս եւ Արսինէ Գահուէճեան
Տիկ. Էլիզապէթ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Մուշեղ եւ Պերճուհի Սէրայտարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհաննէսեան Օհաննէսի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Էտվին եւ Տէզիրէ Յովհաննէսեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Էտմոնտ եւ Ժիլիա Յովհաննէսեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Արմոնտ եւ Ատլին Յովհաննէսեան-Ալեքսանեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թամարզեան-Յովհաննէսեան Սոնիկի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Քնար Չիթճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Չիթճեան Հերմինի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Վերա Եարտմեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շաքէ Ալաճաճեան
Տէր եւ Տիկ. Շահէ եւ Սիլվա Թորոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եարտմեան Բենօ-ի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Եարտմեան եւ Պզտիկեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելքոնեան Արմէնի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիար Սարգիս Պօղոսեան
Տիկ. Սոնա Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արմինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սեդա Պօղոսեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Մարտօ եւ Շուշիկ Գասապեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պետրոսեան Արսէնի մահուան 9-րդ տարելիցին
Պօղոսեան Լուսինի մահուան 9-րդ տարելիցին
Պօղոսեան Արշակի, Գասապեան Մարի-ի
Խաչատուրեան Արշալոյսի, Խաչատուրի եւ Էլմաստի հոգիներուն